Danube Transport Services, s.r.o.

Medzinárodná doprava a špedícia

Domov

Naše dlhoročné skúsenosti a kontakty v medzinárodnej preprave,  nám umožňujú vybrať pre Váš tovar z hľadiska jeho povahy, destinácie, času i ceny tú najvhodnejšiu a najvýhodnejšiu dopravnú cestu.

Našim krédom je byť spokojný s prácou, ktorú robíme.

Meradlom je Vaša spokojnosť, dôvera a spolupráca.